Az új termék számomra nem megfelelő, hogyan állhatok el?

Amennyiben megvásárolt termék nem felel meg, nem az, amire gondolt vagy esetleg nem lett jó a méret?

Fogyasztónak minősülő vásárló a termék átvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Nem kell azon aggódni, hogy mi lesz egy olyan termékkel, amely nem tetszik.

Elállási szándékát e-mailben, ajánlott, tértivevényes levélben legyen szíves elállási nyilatkozattal jelezze részünkre az alábbi nyomtatvány segítségével vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozattal.

Elállási nyilatkozatminta letöltető innen.

Fogyasztónak nem minősülő vásárlót (cég, egyesület, alapítvány stb.) a 14 napos, indoklás nélküli elállási jog nem illeti meg.

 Az írásos elállási nyilatkozat elküldésére az a termék átvételét követő 14 nap áll rendelkezésre. A Vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Az írásban történő elállás esetén az elállás határidőben érvényesnek tekintett, ha a fogyasztó a nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. A Vásárló köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza küldeni az Eladó részére.

Az Eladó köteles a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az áru visszaszolgáltatását követő 14 napon belül visszatéríteni. A Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket (Visszaszállítás költsége). A Vásárló ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az Eladó azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. 

Az elállás gyakorlásának menete:

Amennyiben élni szeretne elállási jogával, annak jelzését, a termék kézhezvételét követő 14 napon belül az általunk megadott elérhetőségek egyikén (postai cím, e-mail cím) írásban teheti meg, akár a mellékelt elállási nyilatkozatminta kitöltésével is. Postai úton történő jelzés esetén a postára adás időpontját vesszük figyelembe.

A következő lépésben a megrendelt terméket az eredeti címkés állapotban juttassa vissza a következő címre:

A csomag beazonosíthatóságának érdekében kérjük szépen a rendelésszámot feltüntetni!

Cibarius Kft, 2030 Érd, Fügefa u 148.


A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek a Vásárlót illetik. Portósan (utánvéttel) küldött csomagokat, illetve nem címre, hanem postán maradóra küldött csomagokat nem áll módunkban átvenni.

Kérjük, hogy a csomagot pontosan a fenti címre küldjék és ne postán maradóra, mert ezen csomagok átvételét nem tudjuk garantálni. A vissza küldésre szánt csomagok személyes átvételére a fenti címen nem tudunk lehetőséget biztosítani.

 A termék visszaérkezését követően 14 napon belül a Vásárló által igénybe vett fizetési módnak megfelelően juttatjuk vissza az összeget.

A visszaküldött áru nem lehet megrongált vagy használt, kivéve a termék jellegének, tulajdonságainak, működésének megállapításához szükséges használatot (pl. felpróbálás, a termék átnézése). Az ezt meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért, kárért és költségért – tehát amennyiben a visszaküldött áru megrongált vagy olyan használat nyomait fedezni fel rajta, mely az általános elvárhatóság határán túl van – a Vásárló felel. Ez az összeg a Vásárlónak visszajáró eladási árból levonható. Bővebben a 45/2014 Korm. rendelet 25§-ban található információ.


Mely termékeknél nem érvényesíthető az elállási jog? 

FONTOS, hogy az elállási jog egyes termékekre korlátozottan vonatkozik. Ilyen korlátozás a webáruház árukínálatát figyelembe véve a fehérneműk tekintetében áll fenn. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29.§ e) bekezdése szerint olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Azaz, ezen termékek esetében az elállási jog akkor érvényesíthető, ha a vevő bontatlanul, hiánytalan gyári csomagolásban küldi vissza az eladóhoz. 

  • Ennek részleteit az Európai Fogyasztói Központ honlapja taglalta: http://magyarefk.hu/hu/hasznos-tudnivalok/internetes-vasarlas/elallasi-jog-hianya.html

    … a csomagolás felbontása után higiéniai vagy egészségvédelmi okból vissza nem szolgáltatható termékek (például használt fogkefe, golyósdezodor, fehérnemű, masszázsolaj, szexuális segédeszköz, kozmetikumok, étrend kiegészítők) esetén sem állhat el a fogyasztó a szerződéstől. Fontos tudni, hogy a higiéniai vagy egészségvédelmi okból vissza nem szolgáltatható termékeket is visszaküldhetjük, amennyiben a csomagolást, a védőfóliát még nem bontottuk fel, vagyis a terméket még nem vettük használatba.